Orselen Container Transport Services
OCTS is de tankafdeling binnen de van Orselen groep, die bulkladingen verzorgt (zowel ADR* als non ADR).


* Het Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’ is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Wij rijden door de gehele EU maar ook daarbuiten zou u onze wagens kunnen zien rijden. Wij beschikken over diverse speciale 30 ft tankchassis met daarin ruimte voor alle benodigde koppelingen, slangen en eventueel een handrail. Hiernaast hebben wij ook diverse eigen tankcontainers en tanktrailers. Al onze wagens zijn uitgerust met compressoren.Onze auto’s zijn voorzien van  alle benodigde persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) en onze chauffeurs zijn goed opgeleid zodat er veilig en vakkundig met uw lading wordt omgegaan.

Veiligheid en professionaliteit zijn voor ons van groot belang daarom geven wij onze chauffeurs jaarlijks trainingen zoals BBS en ISOPA. Al onze chauffeurs beschikken tevens over een ADR-certificaat.

Onze medewerkers zullen graag uw vragen beantwoorden en u zo goed mogelijk adviseren.